Menu

ກຸ່ມ​​ພະ​ແນກ ຫ້ອງ​ການ - ຈັດ​ຕັ້ງ

ບົດລາຍງານລາຍຮັບ- ລາຍຈ່າຍ  ການ​ໂອນ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ພາຍ​ໃນ​ພະ​ແນກ    ການ​ໂອນ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ ລະຫ່ວາງ ພະ​ແນກ 
 level1.ປະຈໍາເດືອນ  point
folder
  ​ທ່ານ ຄອນ​ສະ​ຫວັນ  point to point
 level22.ປະຈໍາງວດ  pointfolder  ທ່ານ ນາງ ວຽງ​ນິດ​ດາ   
 level3          3. ປະຈໍາປີ  My form report   file report  
       
000870604
ມື້ນີ້
​ມື້​ວານ
​ອາ​ທິດນີ້
​ອາ​ທິດ​ກ່ອນ
​ເດືອນນີ້
​ເດືອນກ່ອນ
​ຈຳ​ນວນ​ທັງ​ໝົດ
307
1383
3543
858896
23249
9198
870604

​ວັນ 27 ເດືອນ 05 ປີ 2020 12:20
Copyright@ 2014 bolch.la  ທ​ຫລ.ພ​ຕ